Kanylebeholder

5, 7, 11 og 21 liter

Disse USON kanylebeholdere er designet til brug på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner til bortskaffelse af klinisk affald.
Med UN godkendelse opnås maksimal sikkerhed ved bortskaffelse og samtidig undgås uhensigtsmæssigt spild af farligt affald.
Forskellige design af låget giver mulighed for bortskaffelse af sprøjter, kanyler samt andet større kliniskaffald.

  • Produceret med UN godkendelse # 3291
  • Design og produktion sikrer høj sikkerhedsgrad
  • Forskellig design af låg afhængig af brug
  • Ved permanent lukning er beholderen
  • Væsketæt
  • Flere farver samt gennemsigtighed
  • Produceres med eget logo ved større ordrer

Download produktblad:

5 liter

7 liter​

11 liter

21 liter​

Vogn​​​

USON Kanyleaftrækslåg​

Klemlåg​

Standard låg​

Låg til 5, 7, 11, 21 l findes i 3 versioner: Et USON kanyleaftrækslåg som ses ovenfor til venstre, et Klemlåg som ses ovenfor i midten og et Standard låg som ses ovenfor til højre.

USON kanyleaftræklåget kan betjenes med én hånd, har de lovpligtige aftræk til kanyler + insulinpen-nåle, og det har midlertidig og permanent lukkemulighed.  

For permanent lukning skal flapperne bøjes nedad, inden de trykkes fast ned i rillerne.

USON PLAST A/S    •    Finlandsvej 9, 5700 Svendborg    •    Danmark    •    green2 : (+45) 44 260 260    •    green uson@uson.dk