Management

​USON PLAST har et højt niveau af viden til plastprocesser og plastmaterialer - kompetencer, som vi har opnået gennem mange års arbejde i fremstillings-industrien.

Med fokus på sprøjtestøbning primært til medico-branchen tilbyder USON PLAST at være plast- og produktionsfaglig partner i kundens udviklingsforløb og efterfølgende at varetage produktionen som underleverandør.

I forbindelse med indkøring giver vi kunderne mulighed for både at validere og certificere processer og produkter, lige som de løbende leverancer følges af analysecertifikater, der godtgør at kontroller er udført i.h.t. kontrolspecifikationer - og at alle resultater er gennemgået og fundet tilfredsstillende.

Ulla Øhlenschlæger
Adm. Direktør

B.Sc. (Chem.Eng.) B.Com.(0)​

USON PLAST A/S    •    Finlandsvej 9, 5700 Svendborg    •    Danmark    •    green2 : (+45) 44 260 260    •    green uson@uson.dk