Renrums- og Kontraktproduktion

Know-how

USON PLAST har et stort kendskab til plastprocesser og plastmaterialer - kompetencer opnået gennem flere års arbejde med udvikling og produktion.

Med fokus på sprøjtestøbning primært til medico-branchen tilbyder USON PLAST at være plast- og produktionsfaglig partner i kundens udviklingsforløb og efterfølgende at varetage produktionen som underleverandør.

I forbindelse med indkøring giver vi kunderne mulighed for både at validere og certificere processer og produkter, lige som de løbende leverancer følges af analysecertifikater, der godtgør at kontroller er udført i.h.t. kontrolspecifikationer - og at alle resultater er gennemgået og fundet tilfredsstillende.

Renrum

Vi tilbyder sprøjtestøbning og videre forarbejdning i rene omgivelser og har valideret ren-rums-kapabilitet svarende til ISO klasse 8 ( < 100.000 )

Produktudvikling

USON PLAST kan tilbyde, i samarbejde med kundens værktøjsmagere, en deltagelse som projektpartner i kundens udviklingsprojekter indenfor sprøjtestøbning af plastemner med specielle krav til renhed. Vi kan stille vores mangeårige erfaring til rådighed for kunden for produktionssikker udformning af emnet, samt deltagelse i et slutteligt design review DQ (Design Qualification).

Test og Validering

Forud for enhver ny kontraktproduktion tilbydes, i henhold til en valideringsplan, en omfattende validering bestående af IQ (Installation Qualification), OQ (Operational Qualification) og PQ (Performance Qualification) førend værktøj og det øvrige produktionsudstyr frigives til produktion.

Førend hver enkelt kontraktproduktion gennemføres line-clearence for at undgå fejl samt sikre det høje hygiejneniveau.

Maskiner og udstyr

USON PLAST har sprøjtestøbemaskiner med lukketryk fra 35 til 500 Tons. Herudover har vi 2K kapacitet for fler-komponent sprøjtestøbning samt mulighed for dekoration og mærkning med labels, lasergravering mv.

USON PLAST A/S    •    Finlandsvej 9, 5700 Svendborg    •    Danmark    •    green2 : (+45) 44 260 260    •    Fax. (+45) 44 261 261    •    green uson@uson.dk